Community om skola, inlärning och mycket mer

Facebook är en integrerad del av Miniklubb. På Miniklubbs Facebooksida kan du följa med och på det sättet få nyheter om vad som händer i Miniklubb. Du kan också delta i debatter om olika teman som till exempel barn och ungas inlärning eller hållningar till skolstart. Du kan också se vilka av dina vänner som följer Miniklubb och möta andra med samma intresse av barns skolstart och lek/inlärning. Följ Miniklubb nu vid att klicka på ”Gilla” och bli en del av gemenskapen kring en bättre skolstart för barn.